Πυρηνόξυλο επεξεργασίας τριών φάσεων.

Διατίθεται πυρηνόξυλο ξηραντηρίου κοσκινισμένο Α' ποιότητας καθ΄όλη τη διάρκεια του χρόνου. 

Αποθηκευμένο σε κλειστό χώρο σε σάκους σταθερού βάρους.

Δημιουργεί στάχτη αντίστοιχη με pellet ποιότητας A2.